6.6.3. Digitalizáty a digitální archiválie

Digitalizáty a digitální objekty se popisují pomocí elementu dao. Tento element se uvádí u jednotky popisu k níž je digitální objekt připojen. Tento objekt se tedy nemůže vyskytovat v části archdesc.

Pokud k digitálnímu objektu existuje samostatný popis odlišný od popisu jednotky popisu, tak se tento uvede v elementu descriptivenote.

Odkaz na digitální objekt

Identifikátor digitálního objektu se uvádí v atributu identifier. Jedná se o identifikátor objektu platný v rámci archivu. Identifikátor slouží pro vazbu mezi archivním popisem a uloženým digitálním objektem v úložišti.