4.6.2. Popis jednotlivých xml

package.xml

Obsahuje identifikátory a verzi balíčku.

<package>
 <code>KOD_BALICKU</code>
 <name>Název balíčku</name>
 <version>1</version>
 <description>Popis balíčku</description>
</package>
<package>

Základní značka balíčku

<code>

Strojově zpracovatelný kód balíčku

<name>

Název balíčku zobrazovaný v seznamu importovaných balíčků

<version>

Verze balíčku

<description>

Popis balíčku (např. obsah, funkce atp.)

rul_item_spec.xml

Obsahuje definice hodnot prvků popisu pravidel.

<item-specs>
  <item-spec code="KOD_HODNOTY" item-type="KOD_PRVKU_POPISU">
    <name>Soubor</name>
    <description>Soubor</description>
    <shortcut>Soubor</shortcut>
    <view-order>1</view-order>
  </item-spec>
  <item-spec code="code" item-type="type">
    ....Lze definovat vícekrát....
  </item-spec>
</item-specs>
<item-specs> - POVINNÉ

Značka obalující definice hodnot

<item-spec>

Značka definice hodnoty.

code=“ „

Strojově zpracovatelný kód pro identifikaci hodnoty

item-type=“ „

Kód prvku popisu pod kterým se tato hodnota zobrazí.

<name>

Název hondoty

<description>

Popis hodnoty

<shortcut>

Zkratka hodnoty

<view-order>

Pořadí v seznamu

rul_item_type.xml

Obsahuje definice prvků popisu pravidel.

<item-types>
  <item-type code="KOD_PRVKU_POPISU" data-type="ENUM">
    <name>Způsob pořádání</name>
    <shortcut>Způsob pořádání</shortcut>
    <description>Popis</description>
    <is-value-unique>false</is-value-unique>
    <can-be-ordered>false</can-be-ordered>
    <use-specification>true</use-specification>
    <view-order>0</view-order>
  </item-type>
  <item-type code="KOD_PRVKU_POPISU_2" data-type="TEXT">
    ....Lze definovat vícekrát....
  </item-type>
</item-types>
<item-types> - POVINNÉ

Značka obalující definice prvků popisu

<item-type>

Značka definice prvku popisu.

code=““

Strojově zpracovatelný kód pro identifikaci prvku popisu

data-type=““

Datový typ prvku popisu. Určuje jaký prvek popisu se zobrazí.

<name>

Název prvku popisu

<shortcut>

Zkratka prvku popisu

<description>

Popis prvku popisu

<is-value-unique>

<can-be-ordered>

<use-specification>

<view-order>

Pořadí prvku v seznamu

rul_output_type.xml

Obsahuje definice typů výstupů.

<output-types>
  <output-type code="AP_FULL">
    <name>Celý výpis archivního souboru</name>
  </output-type>
  <output-type code="OUTPUT">
    ....Lze definovat vícekrát....
  </output-type>
</output-types>
<output-types> - POVINNÉ

Značka obalující definice typů výstupů

<output-type>

Značka definice typu výstupu

code=““

Strojově zpracovatelný kód pro identifikaci typu výstupu

<name>

Název typu výstupu

rul_package_actions.xml

Obsahuje definice hromadných akcí.

<package-actions>
  <package-action filename="GENERATOR_UNIT_ID_ZP2015.yaml">
    <action-recommendeds>
      <action-recommended output-type="AP_INVENTORY" />
      <action-recommended output-type="INVENTORY" />
    </action-recommendeds>
    <action-item-types>
      <action-item-type item-type="ZP2015_STATISTICS" />
      <action-item-type item-type="ZP2015_IMPRINT_COUNT" />
    </action-item-types>
  </package-action>
  <package-action filename="GENERATOR_UNIT_ID_ZP2015.yaml">
    ....Lze definovat vícekrát....
  </package-action>
  <package-action filename="GENERATOR_UNIT_ID_ZP2015.yaml"/>
</package-actions>
<package-actions> - POVINNÉ

Značka obalující definice hromadných akcí

<package-action>

Značka definice hromadné akce

filename=““

cesta k souboru s akcí relativní k adresáři bulk_actions v kořenovém adresáři balíčku

<action-recommendeds> - VOLITELNÉ

Značka obalující definice typů výstupů, pro které je tato akce doporučená

<action-recommended>

Definice typu výstupu, pro který je akce doporučená

output-type=““

kód typu výstupu, pro který je doporučená. Odpovídá atributu code u značek output-type v souboru rul_output_type.xml

<action-item-types> - VOLITELNÉ

Značka obalující definice prvků, které jsou akcí upravovány

<action-item-type>

Definice prvku, který je upravován akcí. Odpovídá atributu code u značek item-type v souboru rul_item_type.xml

rul_package_rules.xml

Obsahuje definice pravidel.

<package-rules>
  <package-rule filename="rules.drl" rule-set="RULES">
    <rule-type>CONFORMITY_INFO</rule-type>
    <priority>1</priority>
  </package-rule>
  <package-rule filename="rules.drl" rule-set="RULES">
    ....Lze definovat vícekrát....
  </package-rule>
</package-rules>
<package-rules> - POVINNÉ

Značka obalující definice pravidel

<package-rule>

Definice pravidel

filename=““

Cesta k souboru pravidel .drl. Je relativní vůči adresáři rules umístěném v kořenovém adresáři balíčku.

rule-set=““

<rule-type>

<priority>

rul_packet_type.xml

Obsahuje definice obalů.

<packet-types>
  <packet-type code="BOX">
    <name>Karton</name>
    <shortcut>kar</shortcut>
  </packet-type>
</packet-types>
<packet-types> - POVINNÉ

Značka obalující definice obalů

<packet-type>

Definice obalu

code=“ „

Strojově zpracovatelný identifikátor obalu

<name>

Název obalu

<shortcut>

Zkratka

rul_policy_type.xml

<policy-types>
  <policy-type code="BASIC" rule-set="ZP2015">
    <name>Základní</name>
  </policy-type>
</policy-types>

<policy-types> - POVINNÉ
  ...

<policy-type>
  ...

<name>
  Název ...

rul_rule_set.xml

<rule-sets>
  <rule-set code="ZP2015">
    <name>Základní pravidla 2015</name>
    <default-item-types>
      <item-type code="ZP2015_LEVEL_TYPE" />
      <item-type code="ZP2015_SERIAL_NUMBER" />
      <item-type code="ZP2015_TITLE" />
    </default-item-types>
  </rule-set>
</rule-sets>
<rule-sets>

<rule-set>

<name>

<default-item-types>

<item-type>

code=““

rul_template.xml

<templates>
  <template code="TEMPLATE" output-type="AP_INVENTORY" mime-type="text/csv" extension="csv">
    <name>AP inventář FREEMARKER</name>
    <engine>FREEMARKER</engine>
    <directory>freemarker</directory>
  </template>
</templates>
<templates> - POVINNÉ

<template>

Definice šablony pro výstupy

code=““

Strojově zpracovatelný indentifikátor

output-type=““

Typ výstupu, pro který je tato šablona určená

mime-type=““

MIME type výstupu

extension=““

Koncovka výsledného souboru výstupu

<name>

Název šablony

<engine>

Definice zpracovávače výstupů

<directory>

Adresář, ve kterém je uložena šablona. Cesta je relativní k adresáři „templates“ v kořenovém adresáři balíčku