3.5.3. Oprávnění

Oprávnění se nastavují v části administrace. Oprávnění se přidělují jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů. V rámci administrace je také možný pohled na oprávnění přes archivní soubory.

Oprávnění se člení na:

Samostatně je možné nastavit danému uživateli seznam uživatelů, které může sám spravovat a přidělovat jim oprávnění. Seznam uživatelů se nastavuje v části označené Spravovaní uživatelé a skupiny.

Archivní soubory

Oprávnění vázaná na archivní soubor nebo týkající se práce s archivními soubory:

 • Čtení vybraného/všech AS

  • Oprávnění číst archivní soubor

 • Pořádání vybraného/všech AS

  • Oprávnění provádět změny v archivním souboru; toto oprávnění je možné nastavit na část archivního souboru.

 • Tvorba výstupů vybraného/všech AS

  • Udává, ve kterých AS může uživatel vytvářet výstupy

 • Export vybraného/všech AS

  • Udává, které archivní soubory může uživatel exportovat

 • Spouštění hromadných akcí vybraného/všech AS

  • Udává nad kterými archivními soubory může uživatel spouštět hromadné akce

 • Drobné úpravy vybraných/všech uzavřených AS

  • Drobné úpravy

Archivní entity

Oprávnění vázaná na oblasti archivních entit a určující způsob práce s archivními entitami:

 • Čtení vybrané/všechny oblasti

  • Udává uživateli viditelné oblasti archivních entit

 • Zakládání a změny nových ve vybraných/všech oblastech

  • Umožňuje uživateli vytvářen nové archivní entity a měnit je pokud jsou ve stavu Nová

 • Schvalování ve vybraných/všech oblastech

  • Umožňuje uživateli schválit archivní entitu a změnit její stav na Schválená

 • Změna schválených ve vybraných/všech oblastech

  • Umožňuje uživateli měnit schválené archivní entity

Ostatní oprávnění

Seznam dalších oprávnění bez přímé vazby na archivní soubor nebo oblast archivních entit:

Superuživatel

Má všechna oprávnění dostupná v Elza

Administrace všech AS

Umožňuje úplnou správu archivních souborů, jejich změny. Navíc umožňuje vytvářet a mazat archivní soubory.

Správa protokolů všech AS

Uživatel s tímto oprávněním může provádět správu protokolů pro lektorování. Správou protokolů se rozumí jejich zakládání, mazání a nastavování oprávnění u nich.

Zakládání nových AS

Umožňuje uživateli vytvářet nové archivní soubory.

Správa oprávnění a uživatelů

Uživatel s tímto oprávněním může provádět administraci uživatelů, skupin a jejich oprávnění.