6.1.1. Úvod

Základní způsob zpracování archiválií je popsán v publikaci Základní pravidla pro zpracování archiválií vydaných Odborem archivní správy a spisové služby MV. Tato metodika je doplňkovým popisem k uvedeným základním pravidlům. Metodika popisuje konkrétní postupy a způsob pořádání archiválií v aplikaci ELZA a modul Základních pravidel v této aplikaci.

Tato metodika je postupně upřesňována a rozšiřována dle aktuálních poznatků o způsobu zpracování, stavu implementace modulu a takto vzniklého výkladu Základních pravidel. Metodika není autoritativním dokumentem z hlediska toho jak zpracovávat archiválie, ale pouze technickým návodem, jak je možné je zpracovávat v aplikaci ELZA.