Doplnění prvků popisu

Jednotky popisu tvořící archivní pomůcku musí mít vyplněny některé prvky popisu, které je možné generovat automaticky/strojově. Jedná se o prvky popisu:

Hodnoty uvedených prvků popisu lze generovat pomocí k tomu určených funkcí.

Pořadové číslo

Hodnoty prvku Pořadové číslo lze generovat pomocí funkce Generátor pořadového čísla.

Referenční označení

Prvek popisu referenční označení je povinný pro inventář a katalog. Pro generování referenčního označení slouží funkce Generátor referenčního označení.