6.1.3. Jak připravit archivní pomůcku

Archivní pomůcka slouží ke zpřístupnění uspořádané části archivního souboru. Kapitola popisuje základní postup tvorby archivní pomůcky.