Způsob pořádání

Prvek způsob pořádání slouží pro určení hloubky archivního popisu v daném archivním souboru nebo jeho větvi. Je možné mít jedno společné nastavení pro celý archivní soubor. To je obvyklé v případě, kdy k souboru vznikne právě jedna archivní pomůcka, která ho pokryje celý. V případě, kdy k souboru vzniká více pomůcek, které mohou mít různou míru podrobnosti, je možné nastavení smazat z kořene archivního souboru a přenést ho na úroveň dané série.

Mohou také nastávat situace, kdy je potřebné prohloubit archivní popis v některé části archivního souboru. V takovém případě je možné prvek nastavit jen pro danou větev/úroveň a to na požadovaný typ pomůcky. Například celý soubor by měl nastavenu úroveň inventář a v konkrétní části by byl popis prohlouben až na úroveň katalogu.

Dostupné způsoby pořádání:

  • manipulační seznam

  • inventář

  • katalog

  • starší pomůcka

Starší pomůcky

Pro import pomůcek uspořádaných dle jiných pravidel je k dispozici speciální způsob pořádání nazvaný starší pomůcka. Pokud je nastaven uvedený režim, tak jsou v archivním souboru kontrolována jen úplně základní pravidla hierarchie a nejsou automaticky nabízeny doporučené/povinné prvky popisu. Režim je primárně určen pro importované pomůcky a jejich zpřístupnění v Elze. Naimportovanou pomůcku je možné následně dopracovat dle Základních pravidel a podle toho změnit způsob pořádání na některou vyšší formu.