Vlastní časový rozsah

Vlastní časový rozsah slouží k vymezení časového rozsahu fondu nebo jeho části. Jedná se o volitelný prvek. Pokud není uveden, je datace automaticky považována za vlastní časový rozsah fondu.

Podřízené jednotky popisu u nichž je datace mimo vlastní časový rozsah jsou započteny do datace dřívější (prius), resp. pozdější (posterius).

Vypočtený časový rozsah se uloží do samostatného prvku popisu při tvorbě archivní pomůcky.