Úroveň popisu

Úroveň archivního popisu musí být nastavena pro každou jednotku popisu. Možné úrovně popisu jsou:

  • archivní soubor

  • dílčí list NAD

  • série

  • složka

  • jednotlivost

  • část jednotlivosti

Archivní soubor

Úroveň archivní soubor musí být nastavena v kořeni pomůcky a nesmí být nastavena nikde jinde.

Dílčí list NAD

Úroveň dílčí list NAD umožnuje popis archivního souboru rozdělit na části/dílčí listy NAD. Úroveń typu dílčí list NAD se může vyskytovat jen přímo pod úrovní archivní soubor.

Pokud je soubor popisován pomocí dílčích částí, tak pod úrovní archivní soubor jsou povoleny úrovně typu dílčí list NAD a série.

Série

Série může být vytvořena přímo pod úrovní archivní soubor nebo pod úrovní dílčí list NAD. Pod sérií je možno dále vytvářet nižší série. Na jedné úrovni mohou být pouze série, tj. složky a jednotlivosti musí být uvedeny na nižší úrovni.

Složka

Složka může být pod sérií nebo jinou složkou. U složky je nutné dále upřesnit její typ. Typ složky se určuje pomocí samostatného prvku popisu Typ složky.

Jednotlivost

Jednotlivost může být vytvořena pod úrovní typu Série nebo Složka

Část jednotlivosti

Jednotlivost může být vytvořena pod úrovní typu Jednotlivost nebo Část jednotlivosti