Typ složky

Prvek popisu Typ složky se použije pouze pro úroveň popisu složka, kde je povinný. Tento prvek umožňuje přesněji určit, co je obsahem složky a zda je složka evidenční jednotkou. Složka musí být jedním z následujících typů:

Logická složka

Složka je logická pokud sama o sobě není evidenční jednotkou. Tento typ složky může být v hierarchii uveden. Jsou možné dva hlavní způsoby užití logické složky.

V prvním případě slouží k popisu složky, která obsahuje více stejných evidenčních jednotek. Příkladem může být situace, kdy archiválie, které patří do jedné série a mají shodný popis jsou rozděleny do dvou kartonů a tvoří tak dvě evidenční jednotky.

V druhém případě se logické složky mohou použít pro prohloubení popisu složky s množstevní evidenční jednotkou. Příkladem může být rozdělení obsahu jednoho kartonu do několika částí dle datace vzniku.

Množstevní EJ

Složka je typu množstevní EJ, pokud se jedná o hromadinu, která je současně evidenční jednotkou. Vhodným příkladem je karton v manipulačním seznamu.

U tohoto typu složky je nutné uvést ukládací jednotku.

V rámci jedné větve může být tento typ složky použit maximálně jednou.

Pokud je tento typ složky použit a je nastaven jako Způsob pořádání manipulační seznam, je možné k jednotce popisu přidat další evidenční jednotky pomocí zvláštního prvku popisu Další evidenční jednotky ve složce. Pro detailí popis viz základní pravidla kapitola 3.4.1. Manipulační seznam.

S typem EJ

Složka s typem EJ se používá v případě, kdy složka obsahuje jednotlivosti stejného typu. Vhodným příkladem může být složka fotografií v inventáři.

U tohoto typu složky je nutné uvést: typ archiválie, počet EJ a ukládací jednotku.

V rámci jedné větve může být tento typ složky použit maximálně jednou.

Digitální

Digitální složka se používá pro popis hromadiny uložené v digitálním archivu. Hromadina může být digitální archiválií nebo částečně digitální a částečně analogová.

U digitální složky je nutné vždy uvést Uložení v DA. V případě existence analogové části se také uvede Způsob pořádání.