Typ archiválie

Typ archiválie se nastavuje pro úroveň složka s typem EJ a jednotlivost. V závislosti na vybraném typu archiválie a způsobu pořádání se zobrazí dodatečná pole umožňující její bližší popis.

V prvku typ archiválie je možné vybrat typy jednotlivin uvedených v Základních pravidlech 2.9.3 Druhy evidenčních jednotek a jeden doplňkový typ označený jako Neevidovaná jednotlivost.

Neevidovaná jednotlivost

Zvláštní typ jednotlivosti pro jiné typy jednotlivostí než jsou typy uvedené v základních pravidlech. Příkladem takové jednotlivosti je spis.

Typy jednotlivostí podle Základních pravidel

Možné typy jednotlivostí:

 • Listiny do roku 1850

 • Listiny po roce 1850

 • Úřední knihy

 • Rukopisy

 • Podací protokoly

 • Indexy

 • Elenchy

 • Repertáře

 • Kartotéky

 • Pečetidla

 • Razítka

 • Samostatné pečetě, odlitky pečetí a otisky typářů

 • Mapy

 • Atlasy

 • Technické výkresy

 • Grafické listy

 • Kresby

 • Fotografie na papírové podložce

 • Fotografické desky

 • Listové filmy

 • Svitkové filmy

 • Kinofilmy

 • Mikrofilmy

 • Mikrofiše

 • Fotoalba

 • Digitální fotografie

 • Kinematografické záznamy (díla) v analogové i digitální podobě

 • Zvukové záznamy (díla) v analogové i digitální podobě

 • Tisky do roku 1800

 • Tisky po roce 1800

 • Pohlednice

 • Plakáty

 • Cenné papíry

 • Štočky

 • Předměty numizmatické povahy

 • Předměty faleristické povahy

 • Jiné