Technika, adjustace, nosič a látka záznamu

Obsahem prvku jsou údaje o technice, adjustaci, nosiči a látce záznamu. Prvek je tvořen jedním textovým polem. Vnitřní struktura zapsaného obsahu prvku popisu není blíže určena.

Pokud je požadován strukturovaný zápis uvedených údajů, tak je možné pro ně použít specializované prvky popisu. Tyto prvky popisu se aktivují pomocí rozšíření: Technika záznamu struktrurovaně (ZP5.2.8).

Strukturované prvky popisu jsou:

  • Technika záznamu

  • Adjustace nosiče záznamu

  • Nosič záznamu

  • Látka záznamu