Role entit

Prvek popisu slouží k zachycení odkazu na archivní entitu dle ZP5.3-5.6 Role entit.

Prvek popisu je vždy možný. Při jeho použití se uvede role entity výběrem z typů rolí a vyhledání konkrétní napojované archivní entity.

Zvolená role entity určuje, z kterých tříd a podtříd archivních entit je možné provádět výběr a vytvářet tak přístupové body.