Referenční označení

Prvek referenční označení slouží pro zápis části referenčního označení podle Základních pravidel. Prvek se používá pro úrovně popisu série, složka, jednotlivost a část jednotlivosti v archivní pomůcce typu inventář a katalog. Referenční označení pro úroveň archivní soubor a dílčí list NAD se odvozuje z čísla NAD a čísla instituce.

Prvek na prvním místě obsahuje pořadové číslo nejvyšší série, tj. hodnota začíná číslicí a nikoliv lomítkem.

Příklad hodnoty: 1//4/5

Referenční označení se obvykle nezadává ručně, ale je vytvářeno automaticky pomocí generátoru referenčního označeni.

Referenční označení v manipulačním seznamu

V manipulačním seznamu se referenční označení na úrovni jednotky popisu obvykle nevyskytuje. Mohou však nastat situace, kdy je možné, aby jednotka popisu měla i v tomto typu pomůcky referenční označení. Pokud je pomůcka tvořena například nižší sérií, je nutné jasným způsobem identifikovat nadřazenou nejvyšší sérii. V daném případě není možné pro takovou nejvyšší sérii použít pouze pořadové číslo a je nutné jí manuálně přiřadit i správné referenční označení.