Podtyp archiválie

Prvek popisu umožňuje specializovat způsob popisu pro jednotlivé podtypy archiválií. Prvek popisu je volitelný na úrovni jednotlivosti a části jednotlivosti.

Možné podtypy archiválií:

  • matrika

  • hudebnina

  • státní vyznamenání

  • právní akt

  • rozhodnutí o udělení / propůjčení státního vyznamenání / ceny

  • jmenování nebo ustanovení do veřejné funkce

  • list