Pevné spojení

Prvek popisu Pevné spojení umožňuje postihnout situace, kdy jedna fyzická archiválie je popsána pomocí více jednotek popisu. Příkladem je úřední kniha, která je tvořena více nezávislými částmi, které v rámci archivního popisu patří do jiných sérií.

Prvek popisu umožňuje z jedné JP odkázat se na primární jednotku popisu, která konstituuje evidenční jednotku. Při použití prvku popisu dojde k potlačení povinnosti uvést ukládací jednotku, neboť tato je definována jen a pouze v rámci primární jednotky popisu. Současně při použití prvku popisu se daná jednotka popisu neuplatní při výpočtu evidenčních jednotek.