Další evidenční jednotky ve složce

Prvek další evidenční jednotky ve složce slouží pro zadání dalších EJ na úrovni složky v manipulačním seznamu. Tento prvek je možný pouze pokud je Způsob pořádání nastaven na manipulační seznam.

Pro detailní popis viz Základní pravidla kapitola 3.4.1. Manipulační seznam.