Autorské dílo

Prvek popisu slouží k zachycení odkazu na autorské dílo dle ZP5.2.2 Název autorského díla.

Autorské dílo je zachyceno formou archivní entity v rejstříku. Archivní entita musí být typu:

  • autorská a umělecká díla

  • všeobecně známé dokumenty, smlouvy, zákony, předpisy, normy

  • vyznamenání, ceny, soutěžní trofeje

  • stavby, trasy, zásahy do přírodních útvarů s vlastním jménem nebo jinou identifikací