6.1.4. Prvky popisu

Kapitola poskytuje přehled funkcí a prvků popisu u nichž je nutné blíže popsat způsob jejich použití. Každá funkce obsahuje textový popis, případy užití a odkaz na související prvky popisu. Jednotlivé funkce je možné volat samostatně nebo jako součást procesu tvorby archivní pomůcky.