6.1.5. Funkce

Kapitola poskytuje přehled dostupných funkcí pro automatizaci tvorby archivního popisu dle Základních pravidel. Každá funkce obsahuje textový popis, případy užití a odkaz na související prvky popisu.

Jednotlivé funkce je možné volat samostatně nebo jako součást procesu tvorby archivní pomůcky.