6.2.2. Státní vyznamenání / cena

Vztah k Základním pravidlům

  • ZP 2.9.3 (17.2)

  • ZP 5.21

  • ZP, Příloha 4, A.18

Definice a popis

Státní vyznamenání a ceny jsou předměty faleristické povahy, které byly uděleny nebo propůjčeny pověřeným představitelem státu na základě příslušné legislativy. Jedná se o řádové dekorace, medaile, jiné typy vyznamenání a jejich doplňků (stužky, miniatury, rozety aj.), ceny a odznaky.

Příklady

Československý řád Bílého lva, Řád Práce, Vyznamenání Za statečnost, Řád T. G. Masaryka, Medaile Za hrdinství aj.