5.3. Vstupní URL Elza

Pro přímý přístup k vybraným záznamům uloženým v aplikaci Elza je možné použít URL v prohlížeči. Takové URL musí obsahovat identifikátor požadovaného záznamu. Možné přímé přístupy kz prohlížeče jsou popsány v této kapitole.

5.3.1. Přístup k jednotce popisu

Každá jednotka popisu je identifikována svým UUID. Pomocí tohoto UUID je možné otevřít a zobrazit příslušný uzel.

URL pro zobrazení jednotky popisu: <ELZA_URL>/node/<UUID>

Příklad: http://elza.archiv.cz/node/7c788c73-e120-46b9-91ce-2f40531b428e

5.3.2. Přístup k archivní entitě

Každá archivní entita je identifikována svým ID a UUID. Pomocí těchto identifikátorů je možné otevřít a zobrazit příslušnou entitu. Druh identifikátoru je automaticky rozpoznán podle jeho hodnoty.

URL pro zobrazení archivní entity pomocí UUID: <ELZA_URL>/entity/<UUID>

URL pro zobrazení archivní entity pomocí ID: <ELZA_URL>/entity/<ID>

Příklad: http://elza.archiv.cz/entity/7c788c73-e120-46b9-91ce-2f40531b428e