4.7. Odstraňování problémů

4.7.1. Uzamčení DB

Po aktualizaci se v logu objevuje chyba `Waiting for changelog lock....`

Chyba znamená, že při posledním startu aplikace se nepodařilo dokončit změnu databáze. Je nutné se ujistit, že nad danou instancí DB běží jen jedna Elza. Pokud jiná Elza neběží, tak je možné databázový zámek uvolnit a znovu aplikaci spustit.

Zámek je v tabulce db_databasechangeloglock, odstranění zámku se provede pomocí:

delete from db_databasechangeloglock;