4.2. Instalace pomocí binární distribuce

Binární distribuce aplikace Elza je určena pro její instalaci do aplikačního serveru s podporou technologií Java Servlet a WebSocket.

Podporované systémy:
 • Java 1.8 a vyšší

 • Microsoft Windows nebo Linux

 • Apache Tomcat 8.0 a vyšší

 • Databáze:

 • Postgresql

 • Microsoft SQL Server

4.2.1. Předpoklady

Nainstalována databáze Postgresql.

4.2.2. Vhodné znalosti

Způsob administrace Apache Tomcat.

4.2.3. Postup instalace Elza

Instalace Apache Tomcat

Nainstalujte Apache Tomcat. Ke stažení zde: https://tomcat.apache.org/

Elza v tuto chvíli musí být nainstalována jako kořenová aplikace v Tomcat.

Příprava databáze

 1. Pro přístup k databází vytvořte v Postgres samostatného uživatele. Například: ‚elza‘.

  Nepoužívejte účet administrátora pro přístup k databázi.

 2. Vytvořte prázdnou databázi, jejíž vlastníkem je uživatel z předchozího bodu.

  CREATE DATABASE elza OWNER = 'elza';
  
 3. Pro další krok je potřeba povolit uživateli (uživatel ‚elza‘) oprávnění pro nastavení rozšíření. Nejjednoduší způsob je dočasně nastavit uživateli právo superuživatel.

  ALTER USER elza WITH SUPERUSER;
  
 4. Připojte se k databázi jako vlastník (uživatel ‚elza‘) a přidejte do databáze možnost používat rozšíření PostGIS:

  psql -U elza -W -d elza
  CREATE EXTENSION postgis;
  
 5. Po úspěšném vytvoření rozšíření PostGIS lze uživateli opět odebrat práva superuživatele.

  ALTER USER elza WITH NOSUPERUSER;
  

Pracovní adresář

Připravte pracovní adresář pro Elzu. Do adresáře se budou ukládat pravidla popisu, tiskové šablony, vygenerované tisky a další.

Například: D:\Elza\work

Konfigurace a spuštění Elza

 1. V adresáři server je vzorový soubor :file:elza-ui.yaml. Ten otevřete a upravte dle nastavení v předchozích bodech. Minimálně je nutné nastavit: - připojení k databázi (sekce elza: data:) - cestu k pracovnímu adresáři (workingDir:)

 2. Upravený soubor elza-ui.yaml nahrajte do souboru ROOT.war do adresáře WEB-INF/classes Soubor ROOT.war je standardní ZIP souboru a je možné s ním pracovat pomocí běžných nástrojů pro práci se ZIP soubory. Ve Windows je nutné mu před úpravou změnit koncovku na .zip.

 3. V připravené instalaci Tomcat smažte adresář webapps/ROOT a upravený ROOT.war nahrajte do adresáře webapps

 4. Spusťte Tomcat V případě správné konfigurace dojde k vytvoření tabulek v databázi a nastartování aplikace.

Nastavení po prvním spuštění

Po úspěšném startu aplikace je nutné v ní nastavit číselníkové hodnoty a pravidla pro zpracování archiválií.

 1. Ve správě balíčků do aplikace nahrajte balíček packages/package-cz-base.zip

 2. ve správě balíčků do aplikace nahrajte balíček packages/rules-cz-zp2015.zip

 3. proveďte import paměťových institucí volbou Osoby / Import osob ze souboru data/all-institutions-import.xml

4.2.4. Zálohování dat

Je doporučeno data uložená v aplikaci pravidelně zálohovat. Záloha by měla být provedena vždy před aktualizací aplikace.

Předmět zálohy:
 • databáze

 • pracovní adresář