2.3. Novinky v Elza 0.17

Technické vlastnosti nové verze a postup přechodu na ní je v samostatné kapitole Aktualizace na verzi 1.0.

2.3.1. Přístupové body

Přepracování modulu Rejstříková hesla, změna terminologie na Přístupové body. Došlo ke změně struktury přístupového bodu. Přístupový bod je tvořen svým preferovaným jménem, popisem a variantními jmény. Každé jméno se skládá z hlavní části, doplňku a případně typu formy jména a jazyku v němž je uvedeno. Přístupové body již nejsou hierarchické ani není možné k nim přímo připojovat GPS souřadnice. Rozšířený popis přístupových bodů pomocí prvků popisu bude k dispozici v další verzi.

Aktualizace dokumentace pro přístupové body (Přístupové body).

2.3.2. Perzistentní řazení

Větev archivního souboru je možné automatizovaně seřadit podle zadaného prvku popisu a jeho specifikace. Funkci je možné vyvolat z části funkce nebo kliknutím pravým tlačítkem na příslušné části archivního souboru v pořádání. Více viz (Perzistentní řazení).

Perzistentní řazení

2.3.3. Šablony jednotek popisu

Uživatelé mají možnost definovat vlastní šablony jednotek popisu. Šablonou jednotky popisu se rozumí pojmenovaná množina prvků popisu, jejich specifikací a volitelně hodnot. Pomocí šablony může uživatel vytvořit novou jednotku popisu nebo ji aplikovat na stávající.

../../_images/arr-templates1.png

2.3.4. Efektivní pořádání

Došlo k přepracování přenosu informací ze serveru do prohlížeče. Důsledkem je celkové zrychlení uživatelského rozhraní při pořádání a snížení zátěže serveru.