2.2. Novinky v Elza 0.15

Technické vlastnosti nové verze a postup přechodu na ní je v samostatné kapitole Aktualizace na verzi 1.0.

2.2.1. Rozšíření pro archivní popis

Popis archivního souboru je vytvářen dle dohodnutých pravidel. V ČR je primárně v souladu se Základními pravidly pro zpracování archiválií. Pravidla je možné specializovat pomocí tzv. rozšíření. Součástí standardní instalace jsou dvě rozšíření, další je možné nahrávat pomocí balíčků. Rozšíření mohou přinášet nové prvky popisu, upřesňovat jejich použití, přidávat nové tiskové sestavy a další funkcionality.

Rozšíření mohou mít dle svého nastavení dopad na:

  1. všechny archivní soubory
  2. na vybrané části archivního souboru
  3. na použití strukturovaného typu v archivním souboru

Součástí balíčku se Základními pravidly jsou tato rozšíření:

2.2.2. Ukládací jednotka

Prvek pro ukládácí jednotku je nově odkazem na vnitřně strukturovaný popis uložení. Došlo tak k přepracování tzv. Obalů.

Ve výchozí podobě je ukládací číslo tvořeno způsobem uložení a číslem. Volitelně je možné přidat postfix a prefix.

Prvek popisu je podrobněji popsán v části Ukládací jednotka.

2.2.3. Uživatelské balíčky

Funkce aplikace je možné rozšiřovat pomocí balíčků a rozšíření. Některá rozšíření jsou již nyní součástí aplikace a výchozího systému pravidel. Pomocí uživatelského balíčku je možné přidat:

  • prvky popisu
  • upravit používání prvků popisu
  • strukturované datové typy (např. uložení)
  • tiskové šablony

2.2.4. Konfigurace výstupu do PDF

U výstupu do PDF je nově možno nastavit posun na liché a sudé stránce. Toto nastavení umožňuje přípravu PDF pro tisk, kdy jsou požadovány pro vazbu různě široké okraje na každé straně.