2.1. Novinky v Elza 0.14

Technické vlastnosti nové verze a postup přechodu na ní je v samostatné kapitole Aktualizace na verzi 1.0.

2.1.1. Přepracované tabulkové zobrazení a jeho možnosti

Tabulkové zobrazení bylo rozšířeno v několika funkcích.

V pravém sloupci je nově uvedeno pořadové číslo záznamu. To slouží pro lepší orientaci mezi záznamy. Číslo je viditelné vždy.

Tabulkové zobrazení

U většiny prvků popisu je možné v tabulkovém zobrazení měnit jejich hodnoty, filtrovat podle nich a případně je i odstranit.

Hromadná úprava prvků popisu

2.1.2. Přístupové body a rejstříková hesla

Přepracování zobrazení a práce s rejstříkovými hesly. U rejstříkového hesla a osoby se zobrazuje nově jeho scope/oblast. Podle oblasti je také možné rejstříková hesla a osoby filtrovat.

Přístupový bod

Do verze 0.14 nebylo možné heslo jednou použité smazat. Nyní je možné ho smazat, technicky dojde k jeho zneplatnění.

Pomocí nového tlačítka je možné vyhledat a zobrazit místa použití rejstříkového hesla. V zobrazeném dialogu je následně možné nahrazení rejstříkového hesla jiným.

Přístupový bod - použití

Dále je umožněno postupné procházení všech rejstříkových hesel a osob pomocí stránkování.

2.1.3. Export v novém datovém formátu

Celý archivní soubor je možné exportovat v novém datovém formátu. Takto je možné přenášet archivní soubory mezi instancemi aplikace.

2.1.4. Správa uživatelů

Kompletní refaktorizace správy uživatelských oprávnění. Nově jsou k dispozici tři samostatné pohledy na oprávnění:

  • oprávnění podle uživatelů
  • oprávnění podle skupin
  • oprávnění podle archivních souborů
Editace oprávnění

Nově je možné u daného uživatele zapnout, že může svá oprávnění delegovat na další uživatele. Tato funkcionalita slouží pro případné oblastní správce.

2.1.5. Další změny

Mezi balíčky je definována závislost. Každý balíček definuje množinu jiných na nichž může záviset a jejich minimální verze. Současně je možné přidávat pomocí balíčků vlastní prvky popisu. Podpora pravidel pro tyto nově přidané prvky popisu však bude až v následující verzi.

Nové hromadné funkce:
  • Funkce pro zneplatnění inventárního čísla
  • Funkce pro generování inventárního čísla

Proběhla refaktorizace mnoha metod za účelem zvýšení rychlosti odezvy aplikace a snížení její náročnosti.

Seznam dalších novinek a změn je v samostatném soupisu změn jednotlivých vydání.