Technika záznamu struktrurovaně (ZP5.2.8)

Rozšíření způsobu tvorby archivního popisu umožňující strukturovaný zápis prvku popisu Technika, adjustace, nosič a látka záznamu.

Aktivací rozšíření jsou na místo jednoho textového pole k dispozici následující samostatné prvky popisu:

  • Technika záznamu
  • Adjustace nosiče záznamu
  • Nosič záznamu
  • Látka záznamu

Pokud je v daném kontextu požadováno povinné uvedení původního prvku popisu, tak v případě strukturovaného popisu musí být vyplněn alespoň jeden dílčí prvek.