Kvantita strukturovaně (ZP5.2.4)

Rozšíření způsobu tvorby archivního popisu umožňující strukturovaný zápis prvku popisu Rozměry, hmotnost, velikost, množství.

Aktivací rozšíření jsou na místo jednoho textového pole k dispozici následující samostatné prvky popisu:

  • Šířka / Průměr
  • Výška
  • Hloubka
  • Jednotka pro rozměry
  • Hmotnost
  • Množství

Pokud je v daném kontextu požadováno povinné uvedení původního prvku popisu, tak v případě strukturovaného popisu musí být vyplněn alespoň jeden dílčí prvek.