4.5. Konfigurace Elza

Konfigurace aplikace Elza je standardně uložena v souboru elza-ui.yaml (případně elza.yaml) v závislosti na distribuci aplikace. Soubor obsahuje definici databázového připojení, nastavení pracovního adresáře a některá další nastavení.

Konfigurace je soubor ve formátu YAML.

4.5.1. Příklad

Příklad konfigurace

elza:
 data:
  # Nastaveni DB
  url: <dbURL>
  user: <dbUser>
  pass: <dbPass>

 attachment:
  # Konfigurace mimetypu pro editaci souboru
  mimeDefs:
   - mimeType: text/plain
    editable: true
    # Generatory pro jednotlive typy souboru
    generators:
     - outputMimeType: application/pdf
      command: txt2pdf {2} {4}
      outputFileName: result.pdf

spring:  
 jpa:
  properties:
   hibernate:
    <dbDialect>

4.5.2. Nastavení databáze

Konfigurace databáze se provádí v sekci elza.data. Nastavení se skládá ze tří částí:

 • url - připojení k databázi, formát je dle dokumentace JDBC ovladače
 • user - uživatelské jméno
 • pass - heslo pro připojení k databázi

4.5.3. Přílohy

Konfigurace příloh se provádí v sekci elza.attachment.

Konfigurace slouží k definici typů příloh, určení, které mohou uživatelé přímo v aplikaci editovat a případné nastavení generátorů pro převod do cílových formátů.

Sekce mimeDefs definuje typy souborů. Každý typ se konfiguruje pomocí těchto atributů:

 • mimeType - mime-type přílohy
 • editable - příznak, zda je typ editovatelný
 • generators - seznam generátorů, které umožňují převod daného formátu do jiného

Generátor a jeho konfigurace

Generátorem se rozumí konfigurace externí aplikace, která umožňuje převod souboru do jiného formátu. Konfigurace generátoru se skládá ze tří částí:

 • outputMimeType - výstupní formát generátoru (například: application/pdf )
 • command - příkaz, který je spuštěn pro provedení transformace
 • outputFileName - jméno souboru, který obsahuje výsledek transformace

Příkaz může být parametrizován. Parametry uvedené ve složených závorkách jsou zaměněny za příslušné argumenty. Číslování argumentů je od nuly.

Dostupné argumenty:
 • {0} - plná cesta do pracovního adresáře
 • {1} - jméno vstupního souboru
 • {2} - jméno vstupního souboru včetně úplné cesty
 • {3} - jméno výstupního souboru
 • {4} - jméno výstupního souboru včetně úplné cesty