4.1. Úvodní informace o aplikaci

Aplikace Elza je aplikace pro zpracování archiválií a přípravu archivních pomůcek. V této kapitole jsou popsány její základní technické vlastnoti a požadavky pro její provoz.

Aplikace je k dispozici ve třech formách:

Instalátor pro MS Windows vhodné pro ověřování funkcí aplikace na desktopu
Připravené binární balíčky vhodné pro produkční prostředí
Ve formě zdrojového kódu vhodné pro další vývoj a případnou customizaci

4.1.1. Charakteristika aplikace

Software Elza je webová aplikace s vícevrstevnou architekturou. Data jsou ukládána do relační databáze. Server je Java aplikace vyžadující pro pro provoz Java Servlet kontejner (Apache Tomcat, Jetty). Uživatelské rozhraní je dostupné formou webové aplikace. Ta je vytvořena pomocí technologie HTML5 a JavaScript/React. Komunikace mezi uživatelským rozhraním a serverovou částí je postavena na principu REST rozhraní a pro některé části využívá technologii WebSocket.

Aplikace Elza může být integrována s dalšími systémy, jako jsou systémy pro správu přístupových bodů (INTERPI), či systémy pro práci s digitalizáty.

4.1.2. Server

Hardwarové požadavky

Požadavky Minimální Doporučené
Velikost RAM 1GB 4GB
Dostupné místo na disku 1GB  
Rezervované místo pro databázi 512MB 1GB

Hardwarové požadavky vycházejí z předpokládané zátěže jedné instance aplikace.

Zátěž je dána zejména těmito faktory:
 • počet současně pracujících uživatelů
 • maximální velikost jednoho archivního souboru (počet jednotek popisu)

Softwarové požadavky

Požadavky Verze
Java 8
Aplikační server Apache Tomcat 7, 8, 8.5
Databázový server PostgreSQL 9.2 - 10

Uložení dat

Doporučeným databázovým serverem je PostgreSQL. Alternativně je možné používat také Microsoft SQL Server nebo embedded databázi H2.

Je možné uvažovat o použití i jiných databází (např: Oracle), které ale musí umožňovat tyto funkce:

 • existence JDBC ovladačů
 • podpora v nástroji LiquiBase
 • podpora Common Table Expression s rekurzivními dotazy
 • podpora datového typu Geometry

4.1.3. Klientská aplikace

Hardwarové požadavky

Požadavky Minimální Doporučené
Rozlišení 1024 x 768 1920×1080 nebo 1280x1024
RAM pro prohlížeč s aplikací 1GB  

Podporované prohližeče

Prohlížeč musí implementovat standard HTML5, JavaScript 6+

Podporované prohlížeče aktuální verzi aplikace Elza:
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
Částečná podpora:
 • Apple Safari